BRUSILA, J. ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. Etnomusikologian vuosikirja, [S. l.], v. 32, p. 76–96, 2020. DOI: 10.23985/evk.91774. Disponível em: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/91774. Acesso em: 20 syys. 2021.