Will, Udo. 1998. ”An ethnomusicologist’s dilemma: Technology and the analysis of music”. Etnomusikologian vuosikirja 10 (joulukuuta):5-12. https://doi.org/10.23985/evk.101080.