Leppänen, Taru. 2002. ”Hiljaiset kohteet ja korvaton tutkija. Kuunteleminen musiikkitieteellisesti orientoituneen musiikintutkijan metodina”. Etnomusikologian vuosikirja 14 (joulukuuta):7-20. https://doi.org/10.23985/evk.101129.