Nikkonen, Ahti. 2002. ”Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot”. Etnomusikologian vuosikirja 14 (joulukuuta):41-63. https://doi.org/10.23985/evk.101131.