Westerlund, Heidi. 2003. ”John Blacking musiikkikasvatuksessa – musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia”. Etnomusikologian vuosikirja 15 (joulukuuta):7-19. https://doi.org/10.23985/evk.101139.