Mikkonen, Simo. 2004. ”Musiikin, politiikan ja ideologian rajankäyntiä: Neuvostomusiikin perestroika 1930-luvun alussa”. Etnomusikologian vuosikirja 16 (joulukuuta):20-41. https://doi.org/10.23985/evk.101151.