Bowman, Rob. 2005. ”Esitys, merkitys, arvo: tapauksena Try a Little Tenderness”. Etnomusikologian vuosikirja 17 (joulukuuta):8-31. https://doi.org/10.23985/evk.101160.