Moisala, Pirkko. 2009. ”Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta”. Etnomusikologian vuosikirja 21 (joulukuuta):239-57. https://doi.org/10.23985/evk.101213.