Harrison, Klisala. 2021. ”Indigenous Cosmopolitanisms of Music in Sámi Theatre”. Etnomusikologian Vuosikirja 33 (joulukuuta):119-46. https://doi.org/10.23985/evk.102997.