Rytkönen, Aino. 2022. ”Musiikki kotouttavana tekijänä: analyysi viiden nuoren musiikille antamista merkityksistä”. Etnomusikologian vuosikirja 34 (joulukuuta):41–64. https://doi.org/10.23985/evk.115740.