Joons Gylling, Sofia. 2023. ”Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker”. Etnomusikologian vuosikirja 35 (joulukuuta):63–92. https://doi.org/10.23985/evk.127035.