Herbst, Jan-Peter, ja Jan Holthaus. 2017. ”Music studio operators from Germany’s “Ruhrpott”: Role, services and resources: Role, services and resources”. Etnomusikologian vuosikirja 29 (joulukuuta):1–30. https://doi.org/10.23985/evk.63490.