Ahlsved, Kaj. 2019. ”Alkusivut”. Etnomusikologian Vuosikirja 31 (marraskuuta), 1–5. https://doi.org/10.23985/evk.86181.