Brusila, Johannes. 2020. ”’Vi dör Ut. Ack, Så Tragiskt. Ack, Så roligt.’: Självironiskt förhandlande Av Finlandssvensk tillhörighet I Internetmusikvideor”. Etnomusikologian Vuosikirja 32 (joulukuuta):76-96. https://doi.org/10.23985/evk.91774.