Suutari, P. (1995) ”Suomalaissiirtolaiset Neuvosto-Karjalan ’kansallisen kulttuurin’ rakentajina. Musiikkipolitiikka ja musiikin murros Neuvosto-Karjalassa 1920–36”, Etnomusikologian vuosikirja, 7, ss. 106–128. doi: 10.23985/evk.101053.