Antikainen, P. (1995) ”Kadonnutta erilaisuutta etsimässä – monikulttuurinen musiikkikasvatus ja suomalaiset musiikin oppikirjat”, Etnomusikologian vuosikirja, 7, ss. 158–181. doi: 10.23985/evk.101055.