Järviluoma, H. (1997) ”Mantšuriasta Perikylään: paikka ja pelimannimusiikki”, Etnomusikologian vuosikirja, 9, ss. 15–62. doi: 10.23985/evk.101071.