Eerola, T. (1997) ”Beatles-yhtyeen kokeilevan tyylin nousu ja tuho”, Etnomusikologian vuosikirja, 9, ss. 158–182. doi: 10.23985/evk.101075.