Rautiainen, T. (1999) ”Musiikkitekstit, kontekstit ja populaarimusiikin tutkimus”, Etnomusikologian vuosikirja, 11, ss. 62–72. doi: 10.23985/evk.101096.