Kurkela, V. (1999) ”1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen”, Etnomusikologian vuosikirja, 11, ss. 73–90. doi: 10.23985/evk.101097.