Kärjä, A.-V. (1999) ”’Shis gat tö luk’: Traces of new ethnicity in Finnish music videos”, Etnomusikologian vuosikirja, 11, ss. 107–117. doi: 10.23985/evk.101099.