Mantere, M. (2000) ”Etnomusikologia, etnografia ja taidemusiikin tutkimus”, Etnomusikologian vuosikirja, 12, ss. 22–42. doi: 10.23985/evk.101104.