Mantere, M. (2001) ”Musiikkikritiikki etnomusikologian tutkimuskohteena”, Etnomusikologian vuosikirja, 13, ss. 25–37. doi: 10.23985/evk.101118.