Väätäinen, H. (2001) ”Liukumisen juhlaa. Toisin luetut virheet Maija Ylisen samboissa”, Etnomusikologian vuosikirja, 13, ss. 38–61. doi: 10.23985/evk.101119.