Niiranen, E. (2001) ”Muutoksen ja pysyvyyden tarkastelua vienalaisissa runolauluissa”, Etnomusikologian vuosikirja, 13, ss. 122–141. doi: 10.23985/evk.101124.