Leppänen, T. (2002) ”Hiljaiset kohteet ja korvaton tutkija. Kuunteleminen musiikkitieteellisesti orientoituneen musiikintutkijan metodina”, Etnomusikologian vuosikirja, 14, ss. 7–20. doi: 10.23985/evk.101129.