Nikkonen, A. (2002) ”Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot”, Etnomusikologian vuosikirja, 14, ss. 41–63. doi: 10.23985/evk.101131.