Mantere, M. (2002) ”Kontrapunktissa maailman kanssa: eristäytymisen teema Glenn Gouldin musiikillisessa ajattelussa”, Etnomusikologian vuosikirja, 14, ss. 64–90. doi: 10.23985/evk.101132.