Korvenpää, J. (2002) ”’Mattosaundi’ – korvike vai innovaatio?”, Etnomusikologian vuosikirja, 14, ss. 91–102. doi: 10.23985/evk.101133.