Westerlund, H. (2003) ”John Blacking musiikkikasvatuksessa – musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia”, Etnomusikologian vuosikirja, 15, ss. 7–19. doi: 10.23985/evk.101139.