Sannholm, M. (2003) ”Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie”, Etnomusikologian vuosikirja, 15, ss. 131–154. doi: 10.23985/evk.101145.