Henriksson, J. (2003) ”Persoonallista ja perinteistä – Erik Lindströmin iskelmien melodiamotiivit”, Etnomusikologian vuosikirja, 15, ss. 155–168. doi: 10.23985/evk.101146.