Mantere, M. (2003) ”Teknologia ja kodittomat taideteokset: Glenn Gouldin ajatuksia musiikin tulkinnasta sen teknisen uusinnettavuuden aikakaudella”, Etnomusikologian vuosikirja, 15, ss. 191–212. doi: 10.23985/evk.101148.