Mikkonen, S. (2004) ”Musiikin, politiikan ja ideologian rajankäyntiä: Neuvostomusiikin perestroika 1930-luvun alussa”, Etnomusikologian vuosikirja, 16, ss. 20–41. doi: 10.23985/evk.101151.