Bowman, R. (2005) ”Esitys, merkitys, arvo: tapauksena Try a Little Tenderness”, Etnomusikologian vuosikirja, 17, ss. 8–31. doi: 10.23985/evk.101160.