Ahonen, L. (2005) ”Uutta ilmaa populaarimusiikin tekijäsubjektin ruumiiseen. Poststrukturalismin teesit ja tekijyyden rakentuminen elektronisessa tanssimusiikissa”, Etnomusikologian vuosikirja, 17, ss. 32–47. doi: 10.23985/evk.101161.