Lahti, M. (2007) ”Radiomusiikin portinvartijat ja musiikkisukupolvet. Tapaustutkimus Radio Paitapiiskan musiikinvalintaprosesseista”, Etnomusikologian vuosikirja, 19, ss. 29–51. doi: 10.23985/evk.101180.