Jouste, M. (2008) ”Pentatoniikan käsite 1900-luvun alun suomalaisessa musiikintutkimuksessa”, Etnomusikologian vuosikirja, 20, ss. 27–50. doi: 10.23985/evk.101193.