Leisiö, T. (2008) ”Neurofysiologisesti perustellun siirtymäteorian käyttö melodia-analyysissä”, Etnomusikologian vuosikirja, 20, ss. 161–194. doi: 10.23985/evk.101198.