Brusila, J. (2008) ”Den finlandssvenka populärmusikens vara eller inte vara. Diskursiva och nymaterialistiska utgångspunkter för etnicitetsinriktad musikforskning”, Etnomusikologian vuosikirja, 20, ss. 301–321. doi: 10.23985/evk.101203.