Moisala, P. (2009) ”Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta”, Etnomusikologian vuosikirja, 21, ss. 239–257. doi: 10.23985/evk.101213.