Rytkönen, A. (2022) ”Musiikki kotouttavana tekijänä: analyysi viiden nuoren musiikille antamista merkityksistä”, Etnomusikologian vuosikirja, 34, ss. 41–64. doi: 10.23985/evk.115740.