Joons Gylling, S. (2023) ”Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker”, Etnomusikologian vuosikirja, 35, ss. 63–92. doi: 10.23985/evk.127035.