Kontukoski, M. (2018) Nature sounds in a hypermarket, Etnomusikologian vuosikirja, 30, ss. 92–120. doi: 10.23985/evk.69118.