Välisalo, T. ja Karonen, P. (2018) ”Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista”, Etnomusikologian vuosikirja, 300, ss. 183–206. doi: 10.23985/evk.69215.