Paaskoski, O. (2019) ”"Tekeeks se tuote täst maailmast paremman paikan": Kaupallisuuden ja eettisyyden diskurssit vaihtoehtomuusikoiden puheessa”, Etnomusikologian vuosikirja, 310, ss. 37–62. doi: 10.23985/evk.79375.