Paaskoski, O. (2019) ”’Tekeeks se tuote täst maailmast paremman paikan’: Kaupallisuuden ja eettisyyden diskurssit vaihtoehtomuusikoiden puheessa”, Etnomusikologian vuosikirja, 31, ss. 37–62. doi: 10.23985/evk.79375.