Havukainen, I.-M. (2019) ”Keholla, mielellä, ruumiilla: Kehollisuuden asemia laulunopetuksen kulttuurissa”, Etnomusikologian vuosikirja, 310, ss. 89–111. doi: 10.23985/evk.79454.