Kurkela, V. (2019) ”1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen”, Etnomusikologian vuosikirja, 310, ss. 143–166. doi: 10.23985/evk.86179.