Brusila, J. (2020) ”’Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.’: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor”, Etnomusikologian vuosikirja, 32, ss. 76–96. doi: 10.23985/evk.91774.